Neem direct contact met ons op

Neem direct contact met ons op

lees meer »
LCS geaccrediteerde Lean Belt opleidingen met de focus op uw praktijk

LCS geaccrediteerde Lean Belt opleidingen met de focus op uw praktijk

lees meer »
Is uw service een reflectie van uw strategie? Maak de cirkel rond met Strategic Resulting

Is uw service een reflectie van uw strategie? Maak de cirkel rond met Strategic Resulting

lees meer »
De best practice in ITIL Service Management zit bij uw medewerkers

De best practice in ITIL Service Management zit bij uw medewerkers

lees meer »
Coaching en training gericht op de teamprestatie van uw medewerkers

Coaching en training gericht op de teamprestatie van uw medewerkers

lees meer »
Six Sigma biedt u een haarscherp beeld van oorzaak en gevolg in uw organisatie

Six Sigma biedt u een haarscherp beeld van oorzaak en gevolg in uw organisatie

lees meer »
Doelgericht Programma Management dat uw verandervermogen vergroot

Doelgericht Programma Management dat uw verandervermogen vergroot

lees meer »
Lean is de kunst van het doelgericht weglaten. Hoeveel flow heeft uw service?

Lean is de kunst van het doelgericht weglaten. Hoeveel flow heeft uw service?

lees meer »
De Kaikaku doorbraakstrategie zorgt ervoor dat de onderste steen versneld boven komt

De Kaikaku doorbraakstrategie zorgt ervoor dat de onderste steen versneld boven komt

lees meer »
Met Kaizen legt u een solide basis voor continue verbetering van uw medewerkers en service

Met Kaizen legt u een solide basis voor continue verbetering van uw medewerkers en service

lees meer »
Sturen op Continu Verbeteren houdt u scherp op koers

Sturen op Continu Verbeteren houdt u scherp op koers

lees meer »
 
 • Lean
  De essentie van Lean Thinking is systeem denken op basis van de 94/6 regel en Strategy Deployment. De rol van de leiding verandert drastisch: van een productie / kosten focus naar het doorgronden en beïnvloeden van de systeemcondities die het gewenste gedrag stimuleren en de flow verbeteren.
 • Six Sigma
  De kern van Six Sigma is een factbased oorzaakanalyse die bewerkstelligt dat business cases scherper zijn, voorspellende waarden realistisch zijn en dat de echte bottlenecks bloot komen te liggen.
 • Sturen op Continu Verbeteren
  Sturen op Continu Verbeteren stelt teams in staat inzicht te krijgen in hun werk en dat van collega's en hier zichtbaar invloed op uit te oefenen via zelf ontwikkelde dashboards.
 • Kaizen
  Kaizen staat letterlijk voor “verandering ten goede” ook bekend als Continu Verbeteren. De kracht zit in een op feiten gebaseerde oorzaakanalyse en de consequente doorvertaling van verbeterideeën naar micro-gedrag en bijbehorende stuurindicatoren.
 • Kaikaku
  Kaikaku is een aanpak die het noodzakelijke inzicht in de (bronoorzaken van) blokkades versneld realiseert, als hefboom om gericht en te kunnen ingrijpen. Het faciliteert vooral strategische veranderingen.
 • Programma- & Portfolio management
  Programma en Portfolio Management richt zich met name op effectief management van organisatorische en externe veranderingen die een beroep doen op beleid, strategie en bovenal veranderkunde.
 • ITIL Service Management
  ITIL Service Management biedt een krachtig referentiekader voor ICT processen, maar ontbeert een effectieve implementatiemethode. Begeleiding van uw medewerkers in het doorvertalen van de ITIL kaders naar de dagelijkse praktijk is de sleutel voor een succesvolle ITIL implementatie.
 • Coaching & Training
  Coaching & Training staan ten dienste aan de verbeterdoelen. De keuze voor coachingstechnieken en trainingen wordt bepaald op basis van een gedegen inventarisatie van de (tussen) doelen en de specifieke behoefte van de doelgroepen. Ook onze LCS geaccrediteerde Lean Belt trainingen zijn in de regel onderdeel van een maatwerk verbetertraject dat we in nauwe samenwerking met u uitwerken.
 • LCS geaccrediteerde Lean Belt training
  Internationaal erkende Lean trainingen met een focus op het direct kunnen toepassen van Lean kennis en vaardigheid. De LCS accreditatie staat garant voor de juiste inhoud; onze ervaren trainers voor de interactie en koppeling aan uw praktijk.

Coaching & Training

Training en coaching wordt door DONE business improvement nooit als doel gezien. Het is een middel om je verbeterdoelen te bereiken en daarmee bijna altijd in mindere of meerdere mate onderdeel van een integrale verbeterstrategie.

zeilboot-coahing-en-training

Faciliteren van leren en verbeteren

Soms is coaching en/of training nodig voor een goede start van een verbetertraject. Kennis, inzicht en reflectie zijn vaak nodig om anders te durven en kunnen kijken. Learning to see als start van de verbetering. Het faciliteren van een doorbraak die ervaren wordt als "we did it ourselves". Een goed voorbeeld vinden we in het toepassen van Kaizen als hefboom voor een gerichte verbetering. Een training vooraf gericht op een elementair inzicht in de basisprincipes en technieken van Kaizen geeft de deelnemers bij de feitelijke verbeteractiviteiten een vliegende start.

DONE business improvement biedt in bovenstaande context een scala aan trainingen aan voor medewerkers en leiding op het gebied van Lean, Six Sigma, Kaizen en Leiderschap. Altijd afgestemd op de specifieke behoefte van de doelgroep en de (tussen) doelen van het verbetertraject.

Voordoen - Meedoen - Laten doen op de werkvloer

Coaching wordt veelal toegepast daar waar je het meeste kan leren: on-the-job. Het Lean gedachtengoed noemt dit Gemba (werkvloeren). Vanuit het principe voordoen - meedoen - laten doen begeleidt DONE business improvement leiding en medewerkers van de mechanische fase via de technische fase naar de eigendom fase. Door een gedegen voorbereiding en evaluatie van iedere werkvloer sessie biedt deze aanpak kansen om nieuwe werkwijzen relatief snel en duurzaam eigen te maken.

Het doorlopen van deze drie leerfasen verloopt doorgaans niet zonder horten en stoten. Het is bovendien voor iedere medewerker persoonlijk. De verandercurve brengt goed in beeld wat er met onze veranderenergie gebeurt - in meer of mindere mate - zodra een verandering zich manifesteert.

verandercurce-zonder-kader

Een-op-een sessie worden veelal ingezet om support te bieden tijdens de meest spannende momenten in de verandercurve. Iedere fase van de verandercurve vereist een andere vorm van coaching.

Effectief feedback geven via vicieuze cirkels van gedrag

Een belangrijk veranderkundige interventie is het onderkennen van vicieuze cirkels. Zowel voor leidinggevenden als medewerkers. In combinatie met een training effectief feedback geven, worden betrokkenen in staat gesteld vicieuze cirkels van hun eigen gedrag en dat van anderen te formuleren. Bovendien, worden deelnemers gefaciliteerd in het benoemen van hun onderliggende overtuiging en het toetsen hiervan bij de andere partij. De ervaring leert dat het leren feedback geven via de vicieuze cirkel methodiek, leidt tot doorbraken in de onderlinge communicatie over hardnekkige barrieres voor verandering.

vicieuze-cirkels-zonder-kader2

Een verdieping op de hardnekkigheid van vicieuze cirkels kan worden aangeboden door het leren herkennen en benoemen van verdedigingsstrategieen.

Maatwerk training vanuit de veranderbereidheid behoeften

DONE business improvement ontwikkelt gedurende nagenoeg elk verbetertraject meerdere trainingen. Hierbij hanteren we naast de doelen van het verbetertraject, ook de veranderbereidheid behoeften van de betreffende doelgroep. Dit is gebaseerd op het zogenaamde veranderkompas model. In dit model wordt de bereidheid om actief te gaan verbeteren (en over je eigen drempels heen te stappen) gezien als een product van Geloven, Snappen, Kunnen en Steun ervaren.

veranderkompas-zonder-kader

Door iedere training / workshop bewust te ontwikkelen met deze veranderbereidheid behoeften in het achterhoofd, worden de deelnemers stap voor stap handvaten geboden om deze vier windrichtingen invulling te geven. Het effect is dat deelnemers steeds meer betrokken raken bij de trainingen en - veel belangrijker - bij de verbeterinitiatieven.

Voorbeelden van trajecten waar DONE business improvement Coaching & Training heeft ontwikkeld en begeleid zijn het traject Lean Denken & Doen bij Rabobank Horst Venray,  Borgen door Sturen op Continu Verbeteren 2.0, het Lean/ITIL verbetertraject Werkplek Service, het programma Optimaliseren Klantintegriteit, het verbeterprogramma Processen & Sturen 2010 en het programma Rabo Mobiel.

LCS Cardiff University geaccrediteerde Belt trainingen

Done business improvement biedt in samenwerking met haar business partner ID@5 internationaal erkende Lean Belt opleidingen aan. Deze opleidingen zijn LCS (Lean Competency Systeem) geaccrediteerd.

lcs_certification_logo

id-5

Het opleidingsaanbod is ruim:

 • Lean Basis
 • Lean Yellow Belt (Fundamental)
 • Lean Green Belt (Technical)
 • Lean Black Belt (Strategic)

Een Lean Belt opleiding via Done business improvement biedt u vele voordelen:

 • Koppeling van kennis en praktijk
 • Al onze trainers zijn Senior Lean consultants
 • Al onze trainers zijn ervaren opleiders
 • Zeer interactieve training zonder powerpoint
 • Goede prijs - kwaliteit
 • Maatwerk is onze standaard
 • Inhouse opleiding heeft onze voorkeur
 • Persoonlijke begeleiding bij praktijkopdracht
 • Lean Competency System (LCS) Accreditatie is inclusief

"DONE business improvement biedt een scala aan trainingen aan voor medewerkers en leiding op het gebied van Lean, Six Sigma, Kaizen en Leiderschap. Altijd afgestemd op de specifieke behoefte van de doelgroep en de (tussen) doelen van het verbetertraject. Specifiek voor Lean opleidingen bieden we u LCS (Lean Competency Systeem) geaccrediteerde opleidingen aan met een focus op het direct kunnen toepassen van de opgedane kennis en vaardigheden in de praktijk."

Meer weten over wat DONE voor u kan betekenen?

neem direct
contact op »