Neem direct contact met ons op

Neem direct contact met ons op

lees meer »
LCS geaccrediteerde Lean Belt opleidingen met de focus op uw praktijk

LCS geaccrediteerde Lean Belt opleidingen met de focus op uw praktijk

lees meer »
Is uw service een reflectie van uw strategie? Maak de cirkel rond met Strategic Resulting

Is uw service een reflectie van uw strategie? Maak de cirkel rond met Strategic Resulting

lees meer »
De best practice in ITIL Service Management zit bij uw medewerkers

De best practice in ITIL Service Management zit bij uw medewerkers

lees meer »
Coaching en training gericht op de teamprestatie van uw medewerkers

Coaching en training gericht op de teamprestatie van uw medewerkers

lees meer »
Six Sigma biedt u een haarscherp beeld van oorzaak en gevolg in uw organisatie

Six Sigma biedt u een haarscherp beeld van oorzaak en gevolg in uw organisatie

lees meer »
Doelgericht Programma Management dat uw verandervermogen vergroot

Doelgericht Programma Management dat uw verandervermogen vergroot

lees meer »
Lean is de kunst van het doelgericht weglaten. Hoeveel flow heeft uw service?

Lean is de kunst van het doelgericht weglaten. Hoeveel flow heeft uw service?

lees meer »
De Kaikaku doorbraakstrategie zorgt ervoor dat de onderste steen versneld boven komt

De Kaikaku doorbraakstrategie zorgt ervoor dat de onderste steen versneld boven komt

lees meer »
Met Kaizen legt u een solide basis voor continue verbetering van uw medewerkers en service

Met Kaizen legt u een solide basis voor continue verbetering van uw medewerkers en service

lees meer »
Sturen op Continu Verbeteren houdt u scherp op koers

Sturen op Continu Verbeteren houdt u scherp op koers

lees meer »
 
 • Lean
  De essentie van Lean Thinking is systeem denken op basis van de 94/6 regel en Strategy Deployment. De rol van de leiding verandert drastisch: van een productie / kosten focus naar het doorgronden en beïnvloeden van de systeemcondities die het gewenste gedrag stimuleren en de flow verbeteren.
 • Six Sigma
  De kern van Six Sigma is een factbased oorzaakanalyse die bewerkstelligt dat business cases scherper zijn, voorspellende waarden realistisch zijn en dat de echte bottlenecks bloot komen te liggen.
 • Sturen op Continu Verbeteren
  Sturen op Continu Verbeteren stelt teams in staat inzicht te krijgen in hun werk en dat van collega's en hier zichtbaar invloed op uit te oefenen via zelf ontwikkelde dashboards.
 • Kaizen
  Kaizen staat letterlijk voor “verandering ten goede” ook bekend als Continu Verbeteren. De kracht zit in een op feiten gebaseerde oorzaakanalyse en de consequente doorvertaling van verbeterideeën naar micro-gedrag en bijbehorende stuurindicatoren.
 • Kaikaku
  Kaikaku is een aanpak die het noodzakelijke inzicht in de (bronoorzaken van) blokkades versneld realiseert, als hefboom om gericht en te kunnen ingrijpen. Het faciliteert vooral strategische veranderingen.
 • Programma- & Portfolio management
  Programma en Portfolio Management richt zich met name op effectief management van organisatorische en externe veranderingen die een beroep doen op beleid, strategie en bovenal veranderkunde.
 • ITIL Service Management
  ITIL Service Management biedt een krachtig referentiekader voor ICT processen, maar ontbeert een effectieve implementatiemethode. Begeleiding van uw medewerkers in het doorvertalen van de ITIL kaders naar de dagelijkse praktijk is de sleutel voor een succesvolle ITIL implementatie.
 • Coaching & Training
  Coaching & Training staan ten dienste aan de verbeterdoelen. De keuze voor coachingstechnieken en trainingen wordt bepaald op basis van een gedegen inventarisatie van de (tussen) doelen en de specifieke behoefte van de doelgroepen. Ook onze LCS geaccrediteerde Lean Belt trainingen zijn in de regel onderdeel van een maatwerk verbetertraject dat we in nauwe samenwerking met u uitwerken.
 • LCS geaccrediteerde Lean Belt training
  Internationaal erkende Lean trainingen met een focus op het direct kunnen toepassen van Lean kennis en vaardigheid. De LCS accreditatie staat garant voor de juiste inhoud; onze ervaren trainers voor de interactie en koppeling aan uw praktijk.

Kaizen

Kaizen betekent letterlijk "verandering ten goede, continue verbetering".
De focus bij Kaizen ligt op de wisselwerking tussen proces, besturing, gedrag en leiderschap die uitdaagt om het elke dag aantoonbaar beter te doen voor klant, bedrijf en medewerker. Met Kaizen legt u een solide basis voor continue verbetering van uw medewerkers en uw service.

stenen-kaizen

Kaizen is gericht sturen op gedrag in de kernprocessen, en leiderschap in de besturingsprocessen van de organisatie. Sturen is invloed uitoefenen - vanuit een goede intentie - op gedrag. De zogenaamde Kaizen verbetercirkel wordt door DONE business improvement toegepast als basis om een duurzaam verbetertraject in te richten en te begeleiden.

De Kaizen verbetercirkel bestaat uit 6 opeenvolgende stappen: 

 1. Probleem & doelstelling
 2. Meet de feiten
 3. Analyseer de feiten
 4. Genereer & prioriteer verbeterideeën
 5. Implementatieplan uitwerken en uitvoeren
 6. Borgen door standaardisatie

kaizen-zonder-kader

DONE business improvement onderscheidt zich door de focus op aantoonbare en duurzame resultaten. De Kaizen aanpak van DONE business improvement biedt u de zekerheid dat de onderste steen boven komt. De basis hiervoor is een op feiten gebaseerde oorzaakanalyse. Hiervoor hanteren we Six Sigma principes. Zie ook onze dienst Six Sigma. De consequente doorvertaling van verbeterideeën naar micro-gedrag en bijbehorende stuurindicatoren ondersteunen een succesvolle implementatie.
Zie ook onze dienst Sturen op Continu Verbeteren.

Door Kaizen wordt de basis gelegd voor een kort-cyclische besturing van de vorderingen tijdens de implementatie. Anders gezegd: de gewenste PDCA (Plan, Do, Check, Act) besturingscyclus wordt volledig geladen: het is duidelijk WAT we willen, HOE en WIE dat gaan doen, HOE we dat gaan volgen en WANNEER we bijsturen en/of succes vieren. Bovendien is uw business case 100% transparant. Dat is uiteraard van groot belang om uw investering te kunnen beoordelen en verzilveren.

Voorbeelden van trajecten die DONE business improvement heeft begeleid - waarbij Kaizen een fundamenteel onderdeel is gebleken - zijn het traject Borgen door Sturen op Continu Verbeteren 2.0, het Lean verbetertraject Werkplek Service en het verbeterprogramma Processen & Sturen 2010.

"De Kaizen aanpak van DONE business improvement biedt u de zekerheid dat de onderste steen boven komt. De basis hiervoor is een op feiten gebaseerde oorzaakanalyse, en de consequente doorvertaling van verbeterideeën naar micro-gedrag en bijbehorende stuurindicatoren. "

Meer weten over wat DONE voor u kan betekenen?

neem direct
contact op »