Neem direct contact met ons op

Neem direct contact met ons op

lees meer »
LCS geaccrediteerde Lean Belt opleidingen met de focus op uw praktijk

LCS geaccrediteerde Lean Belt opleidingen met de focus op uw praktijk

lees meer »
Is uw service een reflectie van uw strategie? Maak de cirkel rond met Strategic Resulting

Is uw service een reflectie van uw strategie? Maak de cirkel rond met Strategic Resulting

lees meer »
De best practice in ITIL Service Management zit bij uw medewerkers

De best practice in ITIL Service Management zit bij uw medewerkers

lees meer »
Coaching en training gericht op de teamprestatie van uw medewerkers

Coaching en training gericht op de teamprestatie van uw medewerkers

lees meer »
Six Sigma biedt u een haarscherp beeld van oorzaak en gevolg in uw organisatie

Six Sigma biedt u een haarscherp beeld van oorzaak en gevolg in uw organisatie

lees meer »
Doelgericht Programma Management dat uw verandervermogen vergroot

Doelgericht Programma Management dat uw verandervermogen vergroot

lees meer »
Lean is de kunst van het doelgericht weglaten. Hoeveel flow heeft uw service?

Lean is de kunst van het doelgericht weglaten. Hoeveel flow heeft uw service?

lees meer »
De Kaikaku doorbraakstrategie zorgt ervoor dat de onderste steen versneld boven komt

De Kaikaku doorbraakstrategie zorgt ervoor dat de onderste steen versneld boven komt

lees meer »
Met Kaizen legt u een solide basis voor continue verbetering van uw medewerkers en service

Met Kaizen legt u een solide basis voor continue verbetering van uw medewerkers en service

lees meer »
Sturen op Continu Verbeteren houdt u scherp op koers

Sturen op Continu Verbeteren houdt u scherp op koers

lees meer »
 
 • Lean
  De essentie van Lean Thinking is systeem denken op basis van de 94/6 regel en Strategy Deployment. De rol van de leiding verandert drastisch: van een productie / kosten focus naar het doorgronden en beïnvloeden van de systeemcondities die het gewenste gedrag stimuleren en de flow verbeteren.
 • Six Sigma
  De kern van Six Sigma is een factbased oorzaakanalyse die bewerkstelligt dat business cases scherper zijn, voorspellende waarden realistisch zijn en dat de echte bottlenecks bloot komen te liggen.
 • Sturen op Continu Verbeteren
  Sturen op Continu Verbeteren stelt teams in staat inzicht te krijgen in hun werk en dat van collega's en hier zichtbaar invloed op uit te oefenen via zelf ontwikkelde dashboards.
 • Kaizen
  Kaizen staat letterlijk voor “verandering ten goede” ook bekend als Continu Verbeteren. De kracht zit in een op feiten gebaseerde oorzaakanalyse en de consequente doorvertaling van verbeterideeën naar micro-gedrag en bijbehorende stuurindicatoren.
 • Kaikaku
  Kaikaku is een aanpak die het noodzakelijke inzicht in de (bronoorzaken van) blokkades versneld realiseert, als hefboom om gericht en te kunnen ingrijpen. Het faciliteert vooral strategische veranderingen.
 • Programma- & Portfolio management
  Programma en Portfolio Management richt zich met name op effectief management van organisatorische en externe veranderingen die een beroep doen op beleid, strategie en bovenal veranderkunde.
 • ITIL Service Management
  ITIL Service Management biedt een krachtig referentiekader voor ICT processen, maar ontbeert een effectieve implementatiemethode. Begeleiding van uw medewerkers in het doorvertalen van de ITIL kaders naar de dagelijkse praktijk is de sleutel voor een succesvolle ITIL implementatie.
 • Coaching & Training
  Coaching & Training staan ten dienste aan de verbeterdoelen. De keuze voor coachingstechnieken en trainingen wordt bepaald op basis van een gedegen inventarisatie van de (tussen) doelen en de specifieke behoefte van de doelgroepen. Ook onze LCS geaccrediteerde Lean Belt trainingen zijn in de regel onderdeel van een maatwerk verbetertraject dat we in nauwe samenwerking met u uitwerken.
 • LCS geaccrediteerde Lean Belt training
  Internationaal erkende Lean trainingen met een focus op het direct kunnen toepassen van Lean kennis en vaardigheid. De LCS accreditatie staat garant voor de juiste inhoud; onze ervaren trainers voor de interactie en koppeling aan uw praktijk.

Lean

Lean betekent letterlijk “zonder vet, slank, niets overtolligs”. Het is een verbeterfilosofie & - methodiek welke wereldwijd wordt toegepast en vooral gericht is op:

 • het verhogen van klanttevredenheid (realiseren van klantwaarde);
 • maximaliseren van de toegevoegde waarde;
 • flow (doorstroming) van processen;
 • met als gevolg een structurele verkorting van de doorlooptijd en reductie van kosten.

Lean is dus vooral gericht op de dingen slimmer doen. Een mooi voorbeeld vinden we in de zwemsport: de vlinderslag is een prachtig samenspel van mens en water in de kunst van het weglaten dat een optimale flow vereist en continue verbetering. Elke beweging doet ertoe.

vlinderslag-lean

DONE business improvement heeft ruime ervaring in het begeleiden van  verbetertrajecten op basis van het Lean gedachtengoed, met name in de financiële dienstverlening en ICT. Onderstaand de vijf uitgangspunten van Lean.

lean-principles-scherp

DONE business improvement legt in de begeleiding van Lean verbetertrajecten veel nadruk op een goede start: Value bepaal je op basis van de strategische doelen en de hieruit afgeleide jaardoelen en strategische verbeterinitiatieven. Een verbetertraject gericht op duurzame verbetering start dus vanuit een gedegen policy & strategy deployment.
Done business improvement begeleidt u in het bepalen en doorvertalen van uw strategische doelen naar voor iedereen heldere en inspirerende verbeterinitiatieven. Eerst de juiste dingen gaan doen, en dan deze slimmer gaan doen. Dat noemen we Strategic Resulting. De X-matrix is hierbij een bewezen hulpmiddel.

xmatrix

Om de dingen slimmer te gaan doen, dien je eerst te weten wat de echte problemen zijn. Door gerichte inzet van Six Sigma wordt de probleem- en oorzaakanalyse factbased.
Hierbij kiest DONE business improvement zeer bewust voor een systeem oriëntatie. Om John Seddon te citeren: ”it’s the system, stupid!”. Ook Taiichi Ohno - grondlegger van Lean bij Toyota -  leerde zijn managers dat hun hoofdtaak bestaat uit het eerst bestuderen en begrijpen van het systeem - de manier waarop het resultaat wordt bereikt - met een focus op samenhang. En dan te interveniëren op het systeem vanuit een continu verbeteren perspectief, het streven naar perfectie. Helaas wordt deze essentie van Lean veelvuldig onjuist geïnterpreteerd, waardoor Lean bedoelde verbetertrajecten zich manifesteren als Mean.

Hoe Lean zich tot Mean ontwikkelde

Veel "Lean" trajecten kennen een primair financiële focus. De paradox is dat dergelijke trajecten door suboptimalisatie op de lange termijn juist kostenverhogend werken. Dat geldt zeker voor service organisaties. "Understanding demand leads to the recognition that service organisations need to use people to absorb variety" (John Seddon, 2003).
Een ondoordachte focus op standaardisatie, transactietijden- en kostenverlaging, is Lean uitvoeren in de verkeerde volgorde. Financiële resultaten zijn het bijproduct van een dieper inzicht in het systeem en het optimaliseren van de systeemcondities.

DONE business improvement daagt u uiteraard wel uit om een ambitieuze businesscase op te stellen met een heldere financiële component. Maar de focus van een Lean verbetertraject is het duurzaam verbeteren van de systeemcondities, dusdanig dat deze zichtbaar verbeteringen realiseren in de voice of the customer, business & employee.

Systeem orientatie & Failure Demand

DONE business improvement ervaart in Lean verbetertrajecten vaak dat een dieper inzicht in het systeem leidt tot het identificeren van werk dat het gevolg is van fouten of het nalaten van iets (failure demand). Veel failure demand is voorspelbaar en daarmee meestal ook te voorkomen. Randvoorwaardelijk is een dieper inzicht in de systeemcondities en de cruciale rol van de leiding: het dusdanig continu verbeteren van de systeemcondities dat het systeem de variatie van de klantvraag succesvol kan absorberen. Onderstaand stappenplan biedt een kader om dit vereiste inzicht in de systeemcondities te verkrijgen en toe te passen.

systeemdenken-1

Duurzame verbetering vraagt een andere focus

DONE business improvement benadert Lean verbeteringen dus bewust vanuit een systeem orientatie. Dit kan overigens betekenen dat de transactiekosten - bijvoorbeeld van een processtap of zelfs van een afdeling - stijgen, maar de systeemkosten als geheel dalen significant. Vaak is de relevante reikwijdte van het systeem gelijk aan de keten. Er wordt door ons dus bewust gekozen voor een klant- en kostenbenadering vanuit de gehele flow in het systeem (ketenresutaat), inclusief de verborgen fabriek van rework en failure demand i.p.v. een transactie benadering. Het effect? Duurzaam betere service tegen lagere ketenkosten!

Lean Sturing & Leiderschap als hefboom

Duurzame verbetering vraagt een focus op flow management i.p.v. een kostengedreven focus op activity / productie management. De rol van de leiding verandert bij een Lean traject 180 graden: systeem condities managen i.p.v. de mensen.
Dit inzicht staat ook bekend als de 94/6 regel van Deming (bekend van de PDCA besturingscyclus). 94% van het eindresultaat wordt bepaald door de systeemcondities.
Een systeem is een verzameling van mensen, middelen, structuren en processen met een gemeenschappelijk doel. Wat verstoort het systeem?

 1. Een structurele onbalans in het werkaanbod in relatie tot de beschikbare netto (bruto capaciteit minus verspillingen in het proces) capaciteit. Hierdoor heb je onvoldoende zicht op fouten in het proces (first time right).
 2. Te veel variatie in het proces met impact op de doorlooptijd, wachttijd en bewerkingstijd (interne variatie).
 3. Te weinig zicht op de variatie in het werkaanbod (externe variatie).

Onderstaande vereenvoudigde vergelijking van Kingman toont de samenhang.

systeemverstoringen-1

Een onbalans in workload en capacity - oftewel een overbelasting van resources - staat bekend als Muri.
De verspillingen - die invloed hebben op de capaciteit en veelal veroorzaakt worden door onnodige variatie in de procesuitvoering - noemen in we Muda. De variatie van het werkaanbod noemen we Mura.
De vergelijking van Kingman maakt het helder: het zijn de systeemcondities die menselijk gedrag beïnvloeden. Daar zitten de bronoorzaken. De juiste systeemcondities stellen mensen in control van hun werk – en niet andersom – en veranderen de rol van de leiding en de medewerkers dus drastisch. Dat vraagt Lean sturing en leiderschap.
Zonder twijfel twee randvoorwaarden voor een succesvolle duurzame verbetering.
DONE business improvement begeleidt de leiding en de medewerkers in deze grote rolveranderingen.

Voorbeelden van Lean trajecten die DONE business improvement heeft begeleid zijn het Lean / ITIL verbetertraject Werkplek Service, het traject Borgen door Sturen op Continu Verbeteren 2.0 en het verbeterprogramma Processen & Sturen 2010.

 

 

"DONE business improvement begeleidt Lean trajecten vanuit een systeem/ keten oriëntatie op basis van strategy deployment. De rol van de leiding verandert drastisch: van een productie / kosten focus naar het doorgronden en beïnvloeden van de systeemcondities die het gewenste gedrag stimuleren en de flow verbeteren."

Meer weten over wat DONE voor u kan betekenen?

neem direct
contact op »