Neem direct contact met ons op

Neem direct contact met ons op

lees meer »
LCS geaccrediteerde Lean Belt opleidingen met de focus op uw praktijk

LCS geaccrediteerde Lean Belt opleidingen met de focus op uw praktijk

lees meer »
Is uw service een reflectie van uw strategie? Maak de cirkel rond met Strategic Resulting

Is uw service een reflectie van uw strategie? Maak de cirkel rond met Strategic Resulting

lees meer »
De best practice in ITIL Service Management zit bij uw medewerkers

De best practice in ITIL Service Management zit bij uw medewerkers

lees meer »
Coaching en training gericht op de teamprestatie van uw medewerkers

Coaching en training gericht op de teamprestatie van uw medewerkers

lees meer »
Six Sigma biedt u een haarscherp beeld van oorzaak en gevolg in uw organisatie

Six Sigma biedt u een haarscherp beeld van oorzaak en gevolg in uw organisatie

lees meer »
Doelgericht Programma Management dat uw verandervermogen vergroot

Doelgericht Programma Management dat uw verandervermogen vergroot

lees meer »
Lean is de kunst van het doelgericht weglaten. Hoeveel flow heeft uw service?

Lean is de kunst van het doelgericht weglaten. Hoeveel flow heeft uw service?

lees meer »
De Kaikaku doorbraakstrategie zorgt ervoor dat de onderste steen versneld boven komt

De Kaikaku doorbraakstrategie zorgt ervoor dat de onderste steen versneld boven komt

lees meer »
Met Kaizen legt u een solide basis voor continue verbetering van uw medewerkers en service

Met Kaizen legt u een solide basis voor continue verbetering van uw medewerkers en service

lees meer »
Sturen op Continu Verbeteren houdt u scherp op koers

Sturen op Continu Verbeteren houdt u scherp op koers

lees meer »
 
 • Lean
  De essentie van Lean Thinking is systeem denken op basis van de 94/6 regel en Strategy Deployment. De rol van de leiding verandert drastisch: van een productie / kosten focus naar het doorgronden en beïnvloeden van de systeemcondities die het gewenste gedrag stimuleren en de flow verbeteren.
 • Six Sigma
  De kern van Six Sigma is een factbased oorzaakanalyse die bewerkstelligt dat business cases scherper zijn, voorspellende waarden realistisch zijn en dat de echte bottlenecks bloot komen te liggen.
 • Sturen op Continu Verbeteren
  Sturen op Continu Verbeteren stelt teams in staat inzicht te krijgen in hun werk en dat van collega's en hier zichtbaar invloed op uit te oefenen via zelf ontwikkelde dashboards.
 • Kaizen
  Kaizen staat letterlijk voor “verandering ten goede” ook bekend als Continu Verbeteren. De kracht zit in een op feiten gebaseerde oorzaakanalyse en de consequente doorvertaling van verbeterideeën naar micro-gedrag en bijbehorende stuurindicatoren.
 • Kaikaku
  Kaikaku is een aanpak die het noodzakelijke inzicht in de (bronoorzaken van) blokkades versneld realiseert, als hefboom om gericht en te kunnen ingrijpen. Het faciliteert vooral strategische veranderingen.
 • Programma- & Portfolio management
  Programma en Portfolio Management richt zich met name op effectief management van organisatorische en externe veranderingen die een beroep doen op beleid, strategie en bovenal veranderkunde.
 • ITIL Service Management
  ITIL Service Management biedt een krachtig referentiekader voor ICT processen, maar ontbeert een effectieve implementatiemethode. Begeleiding van uw medewerkers in het doorvertalen van de ITIL kaders naar de dagelijkse praktijk is de sleutel voor een succesvolle ITIL implementatie.
 • Coaching & Training
  Coaching & Training staan ten dienste aan de verbeterdoelen. De keuze voor coachingstechnieken en trainingen wordt bepaald op basis van een gedegen inventarisatie van de (tussen) doelen en de specifieke behoefte van de doelgroepen. Ook onze LCS geaccrediteerde Lean Belt trainingen zijn in de regel onderdeel van een maatwerk verbetertraject dat we in nauwe samenwerking met u uitwerken.
 • LCS geaccrediteerde Lean Belt training
  Internationaal erkende Lean trainingen met een focus op het direct kunnen toepassen van Lean kennis en vaardigheid. De LCS accreditatie staat garant voor de juiste inhoud; onze ervaren trainers voor de interactie en koppeling aan uw praktijk.

Programma- & Portfolio management

Programma management is gericht op de juiste dingen doen en een slimme verdeling en samenhang tussen projecten en lijnactiviteiten. Een focus op de doelstellingen en baten binnen heldere kostenkaders - ter ondersteuning van het topmanagement - zonder het primaire proces teveel te verstoren of de verantwoordelijkheid over te nemen van de lijnorganisatie. De programma management expertise van DONE business improvement ondersteunt in het laten doorwerken van de organisatie terwijl deze in de juiste richting en tempo verandert.

bomen-programma-mngt

Programma management gericht op interne en/of externe veranderingen

DONE business improvement ziet programma management dus als een tijdelijke organisatie, aansturing en implementatie van een samenhangend geheel van projecten en lijnactiviteiten om van tevoren gedefinieerde doelstellingen te realiseren die van strategisch belang zijn. Hierbij richt de expertise van DONE business improvement zich met name op Programma management van organisatorische en externe veranderingen die een beroep doen op beleid, strategie en bovenal veranderkunde. Voorbeelden hiervan zijn:

 • Het bewerkstelligen van een nieuwe organisatie na een fusie of reorganisatie
 • Het implementeren van nieuwe of gewijzigde faciliteiten of services
 • Reageren of anticiperen op wijzigende situaties die een kans of bedreiging vormen voor de bedrijfsvoering
 • Het verhogen van de servicegraad voor klanten onder gelijkblijvende of dalende kosten, waarbij de primaire processen en werkprocedures aangepast dienen te worden
 • Voldoen aan vernieuwde interne of externe regelgeving

Veranderkunde en portfolio management in programma's

DONE business improvement is dus gespecialiseerd in het inbrengen van de veranderkundige kant van programma's. Op tastbare, herkenbare en meetbare wijze. Vanuit die context ligt de focus op het vanuit een procesmatige en veranderkundige bril identificeren, kwantificeren, meten en duurzaam realiseren van de strategisch gewenste baten. Enerzijds door de hiervoor benodigde verandering integraal te begeleiden. Anderzijds door deze verandering te borgen via het invoeren en/of optimaliseren van sturen op continue verbetering van de ontwikkelde processen en werkwijzen. Verbeterinitiatieven gericht op het faciliteren van besturing en leiderschap horen hier nadrukkelijk bij.

Veelal zijn de gewenste baten en benodigde veranderingen afhankelijk van meerdere projecten. Vanuit de te realiseren baten en doelen - en de onderliggende verbetering en verandering - en de beschikbare inzet van mensen en middelen, wordt de prioriteit van de verschillende samenhangende projecten bepaald. Feitelijk vult DONE business improvement hier portfoliomanagement in vanuit een veranderkundige bril. Het door DONE business improvement begeleide Programma Rabo Mobiel is hier een praktijkvoorbeeld van.

"De expertise van DONE business improvement richt zich met name op Programma management van organisatorische en externe veranderingen die een beroep doen op beleid, strategie en bovenal veranderkunde."

Meer weten over wat DONE voor u kan betekenen?

neem direct
contact op »