Neem direct contact met ons op

Neem direct contact met ons op

lees meer »
LCS geaccrediteerde Lean Belt opleidingen met de focus op uw praktijk

LCS geaccrediteerde Lean Belt opleidingen met de focus op uw praktijk

lees meer »
Is uw service een reflectie van uw strategie? Maak de cirkel rond met Strategic Resulting

Is uw service een reflectie van uw strategie? Maak de cirkel rond met Strategic Resulting

lees meer »
De best practice in ITIL Service Management zit bij uw medewerkers

De best practice in ITIL Service Management zit bij uw medewerkers

lees meer »
Coaching en training gericht op de teamprestatie van uw medewerkers

Coaching en training gericht op de teamprestatie van uw medewerkers

lees meer »
Six Sigma biedt u een haarscherp beeld van oorzaak en gevolg in uw organisatie

Six Sigma biedt u een haarscherp beeld van oorzaak en gevolg in uw organisatie

lees meer »
Doelgericht Programma Management dat uw verandervermogen vergroot

Doelgericht Programma Management dat uw verandervermogen vergroot

lees meer »
Lean is de kunst van het doelgericht weglaten. Hoeveel flow heeft uw service?

Lean is de kunst van het doelgericht weglaten. Hoeveel flow heeft uw service?

lees meer »
De Kaikaku doorbraakstrategie zorgt ervoor dat de onderste steen versneld boven komt

De Kaikaku doorbraakstrategie zorgt ervoor dat de onderste steen versneld boven komt

lees meer »
Met Kaizen legt u een solide basis voor continue verbetering van uw medewerkers en service

Met Kaizen legt u een solide basis voor continue verbetering van uw medewerkers en service

lees meer »
Sturen op Continu Verbeteren houdt u scherp op koers

Sturen op Continu Verbeteren houdt u scherp op koers

lees meer »
 
 • Lean
  De essentie van Lean Thinking is systeem denken op basis van de 94/6 regel en Strategy Deployment. De rol van de leiding verandert drastisch: van een productie / kosten focus naar het doorgronden en beïnvloeden van de systeemcondities die het gewenste gedrag stimuleren en de flow verbeteren.
 • Six Sigma
  De kern van Six Sigma is een factbased oorzaakanalyse die bewerkstelligt dat business cases scherper zijn, voorspellende waarden realistisch zijn en dat de echte bottlenecks bloot komen te liggen.
 • Sturen op Continu Verbeteren
  Sturen op Continu Verbeteren stelt teams in staat inzicht te krijgen in hun werk en dat van collega's en hier zichtbaar invloed op uit te oefenen via zelf ontwikkelde dashboards.
 • Kaizen
  Kaizen staat letterlijk voor “verandering ten goede” ook bekend als Continu Verbeteren. De kracht zit in een op feiten gebaseerde oorzaakanalyse en de consequente doorvertaling van verbeterideeën naar micro-gedrag en bijbehorende stuurindicatoren.
 • Kaikaku
  Kaikaku is een aanpak die het noodzakelijke inzicht in de (bronoorzaken van) blokkades versneld realiseert, als hefboom om gericht en te kunnen ingrijpen. Het faciliteert vooral strategische veranderingen.
 • Programma- & Portfolio management
  Programma en Portfolio Management richt zich met name op effectief management van organisatorische en externe veranderingen die een beroep doen op beleid, strategie en bovenal veranderkunde.
 • ITIL Service Management
  ITIL Service Management biedt een krachtig referentiekader voor ICT processen, maar ontbeert een effectieve implementatiemethode. Begeleiding van uw medewerkers in het doorvertalen van de ITIL kaders naar de dagelijkse praktijk is de sleutel voor een succesvolle ITIL implementatie.
 • Coaching & Training
  Coaching & Training staan ten dienste aan de verbeterdoelen. De keuze voor coachingstechnieken en trainingen wordt bepaald op basis van een gedegen inventarisatie van de (tussen) doelen en de specifieke behoefte van de doelgroepen. Ook onze LCS geaccrediteerde Lean Belt trainingen zijn in de regel onderdeel van een maatwerk verbetertraject dat we in nauwe samenwerking met u uitwerken.
 • LCS geaccrediteerde Lean Belt training
  Internationaal erkende Lean trainingen met een focus op het direct kunnen toepassen van Lean kennis en vaardigheid. De LCS accreditatie staat garant voor de juiste inhoud; onze ervaren trainers voor de interactie en koppeling aan uw praktijk.

Sturen op Continu Verbeteren

De focus van deze verbeterstrategie ligt op het optimaliseren van Operational Management door ontwikkeling van stuursets op operationeel en tactisch niveau, gericht vanuit de lange termijn doelen voor klant, medewerker en organisatie.
Op deze wijze blijft u scherp op koers en stelt u deze waar nodig kort-cyclisch bij.

zeilboot-scv

Hierbij is "sturen" gedefinieerd als "het vanuit heldere en gemeenschappelijke doelen beïnvloeden en stimuleren van gewenst gedrag". Door dit "kritieke gedrag in het proces" door te vertalen naar SCV stuurindicatoren krijgen de leiding en medewerkers zicht op de mate waarin ze bewegen richting de gestelde doelen. En de gelegenheid om hier invloed op uit te oefenen. Het betreffende SCV dashboard is dan ook van en voor de teams. Op basis van het "Sturen op Continu Verbeteren" gedachtengoed heeft DONE business improvement een maatwerk verbeterstrategie ontwikkeld voor lokale Rabobanken onder de naam Borgen door SCV 2.0. Dit was een doorontwikkeling van het verbeterprogramma Processen & Sturen 2010. Zie ook de betreffende Trajecten pagina's.

van-ps-naar-scv-2-0-zonder-kader

Om de sturing op zichtbaar gedrag en leiderschap in het proces daadwerkelijk mogelijk te maken is een best practice verbeteraanpak ontwikkeld. Onderstaand het storyboard van deze best practice.

scv-storyboard-vogelvlucht-zonder-kader

Het storyboard is een leidraad voor de uit te voeren verbeteractiviteiten en interventies. Zeker geen blauwdruk! Op basis van de vertreksituatie en de verbeterdoelen wordt er altijd een maatwerk aanpak en planning ontwikkeld. "Borgen door SCV 2.0" is per definitie een ontwerp- en ontwikkelverbeterstrategie gebaseerd op een specifieke krachtenbundeling van Lean, Kaizen, Six Sigma en Connected Leadership principes, hulpmiddelen en interventies. Daarin schuilt ook de kracht. Zie ook onze diensten Lean, KaizenSix Sigma en Coaching & Training. Onderstaand een toelichting op de meest voorkomende verbeteractiviteiten tijdens een SCV 2.0 verbetertraject.

scv-in-essentie-zonder-kader

De consequente doorvertaling van gezamenlijk geformuleerde verbeterdoelen naar voor iedereen tastbare en meetbare verbeteractiviteiten leidt tot duurzame verbetering van het proces, de besturing en - bovenal - het gedrag en leiderschap, met een meetbaar positief effect op de dienstverlening aan de klant, de medewerkerstevredenheid en de organisatie rentabiliteit.

Voorbeelden van Sturen op Continu Verbeteren trajecten die DONE business improvement heeft begeleid zijn het traject Borgen door Sturen op Continu Verbeteren 2.0 en het programma Optimaliseren Klantintegriteit.

"Sturen op Continu Verbeteren stelt teams in staat inzicht te krijgen in hun werk en dat van collega's en hier zichtbaar invloed op uit te oefenen via zelf ontwikkelde dashboards."

Meer weten over wat DONE voor u kan betekenen?

neem direct
contact op »