Neem direct contact met ons op

Neem direct contact met ons op

lees meer »
LCS geaccrediteerde Lean Belt opleidingen met de focus op uw praktijk

LCS geaccrediteerde Lean Belt opleidingen met de focus op uw praktijk

lees meer »
Is uw service een reflectie van uw strategie? Maak de cirkel rond met Strategic Resulting

Is uw service een reflectie van uw strategie? Maak de cirkel rond met Strategic Resulting

lees meer »
De best practice in ITIL Service Management zit bij uw medewerkers

De best practice in ITIL Service Management zit bij uw medewerkers

lees meer »
Coaching en training gericht op de teamprestatie van uw medewerkers

Coaching en training gericht op de teamprestatie van uw medewerkers

lees meer »
Six Sigma biedt u een haarscherp beeld van oorzaak en gevolg in uw organisatie

Six Sigma biedt u een haarscherp beeld van oorzaak en gevolg in uw organisatie

lees meer »
Doelgericht Programma Management dat uw verandervermogen vergroot

Doelgericht Programma Management dat uw verandervermogen vergroot

lees meer »
Lean is de kunst van het doelgericht weglaten. Hoeveel flow heeft uw service?

Lean is de kunst van het doelgericht weglaten. Hoeveel flow heeft uw service?

lees meer »
De Kaikaku doorbraakstrategie zorgt ervoor dat de onderste steen versneld boven komt

De Kaikaku doorbraakstrategie zorgt ervoor dat de onderste steen versneld boven komt

lees meer »
Met Kaizen legt u een solide basis voor continue verbetering van uw medewerkers en service

Met Kaizen legt u een solide basis voor continue verbetering van uw medewerkers en service

lees meer »
Sturen op Continu Verbeteren houdt u scherp op koers

Sturen op Continu Verbeteren houdt u scherp op koers

lees meer »
 
 • Lean
  De essentie van Lean Thinking is systeem denken op basis van de 94/6 regel en Strategy Deployment. De rol van de leiding verandert drastisch: van een productie / kosten focus naar het doorgronden en beïnvloeden van de systeemcondities die het gewenste gedrag stimuleren en de flow verbeteren.
 • Six Sigma
  De kern van Six Sigma is een factbased oorzaakanalyse die bewerkstelligt dat business cases scherper zijn, voorspellende waarden realistisch zijn en dat de echte bottlenecks bloot komen te liggen.
 • Sturen op Continu Verbeteren
  Sturen op Continu Verbeteren stelt teams in staat inzicht te krijgen in hun werk en dat van collega's en hier zichtbaar invloed op uit te oefenen via zelf ontwikkelde dashboards.
 • Kaizen
  Kaizen staat letterlijk voor “verandering ten goede” ook bekend als Continu Verbeteren. De kracht zit in een op feiten gebaseerde oorzaakanalyse en de consequente doorvertaling van verbeterideeën naar micro-gedrag en bijbehorende stuurindicatoren.
 • Kaikaku
  Kaikaku is een aanpak die het noodzakelijke inzicht in de (bronoorzaken van) blokkades versneld realiseert, als hefboom om gericht en te kunnen ingrijpen. Het faciliteert vooral strategische veranderingen.
 • Programma- & Portfolio management
  Programma en Portfolio Management richt zich met name op effectief management van organisatorische en externe veranderingen die een beroep doen op beleid, strategie en bovenal veranderkunde.
 • ITIL Service Management
  ITIL Service Management biedt een krachtig referentiekader voor ICT processen, maar ontbeert een effectieve implementatiemethode. Begeleiding van uw medewerkers in het doorvertalen van de ITIL kaders naar de dagelijkse praktijk is de sleutel voor een succesvolle ITIL implementatie.
 • Coaching & Training
  Coaching & Training staan ten dienste aan de verbeterdoelen. De keuze voor coachingstechnieken en trainingen wordt bepaald op basis van een gedegen inventarisatie van de (tussen) doelen en de specifieke behoefte van de doelgroepen. Ook onze LCS geaccrediteerde Lean Belt trainingen zijn in de regel onderdeel van een maatwerk verbetertraject dat we in nauwe samenwerking met u uitwerken.
 • LCS geaccrediteerde Lean Belt training
  Internationaal erkende Lean trainingen met een focus op het direct kunnen toepassen van Lean kennis en vaardigheid. De LCS accreditatie staat garant voor de juiste inhoud; onze ervaren trainers voor de interactie en koppeling aan uw praktijk.

ITIL succesvol implementeren in 8 cruciale stappen

ITIL implementeren is mensenwerk. Daarom is een ITIL implementatie zeker geen project maar een verbetertraject vanuit de lijnorganisatie met een flinke dosis veranderkunde.

ITIL succesvol implementeren in 8 cruciale stappen

De paradox is dat een ITIL verbetertraject wel een goed stappenplan en sturing vereist - zowel inhoudelijk als veranderkundig - om duurzame resultaten te kunnen opleveren. In deze blog zoomen we wat dieper in op een 8-tal cruciale stappen om het eerste ontwikkelstadium van ITIL implementatie te bereiken. Bovendien belichten we het belang van de 3 ontwikkelstadia in ITIL implementatie met doelen die elkaar opvolgen. Een focus op de juiste doelen is hierbij essentieel.

Onderstaand de 8 cruciale stappen in het eerste ontwikkelstadium van ITIL implementatie: de start fase.dia1-3 In de start fase van een ITIL implementatie dient de keuze voor een gecombineerde ontwikkel-/ontwerpstrategie dus een bewuste keuze te zijn, die helder wordt gedeeld met alle teams. Na ontwikkeling van een eerste standaard werkwijze door een kernteam op basis van de best practices van ieder team en het ITIL proceskader, wordt deze nieuwe standaard werkwijze bij ieder team getoetst. Na verwerking van de feedback wordt de nieuwe standaard werkwijze vastgesteld. Dan wordt de implementatie van de nieuwe werkwijze zorgvuldig voorbereid, inclusief een communicatie- en opleidingsplan. Cruciaal onderdeel van de implementatie voorbereiding is het bepalen van het meetplan en het faciliteren van de procesmetingen.
Vanaf dat moment is de stap van het Doen aangebroken waarin op basis van de nieuwe standaard werkwijze, de ingerichte procesindicatoren en kortcyclische overlegmomenten in alle teams de effecten van de implementatie worden besproken. De procesindicatoren - verwerkt in een procesimplementatie dashboard - geven aan in welke mate de nieuwe standaard werkwijze wordt gevolgd en welke effecten dat heeft. Oorzaak - gevolg wordt hierdoor in en voor ieder team inzichtelijk. Een belangrijke driver achter duurzame verbetering. Dit biedt ook de basis voor het sturen op continu verbeteren vanuit ieder team. Eventuele verbeteringen in de standaard werkwijze worden op deze wijze ontdekt en collectief ingevoerd.

De 3 ontwikkelstadia van ITIL zijn sequentieel

De focus in dit eerste ontwikkelstadium van ITIL implementatie - de startfase -  is de juiste dingen doen. Het effectief maken van ITIL en dus de nieuwe standaard werkwijzen. Later wijzigt deze focus. Het tweede ontwikkelstadium - de borgingsfase - is gericht op de borging en verankering van de nieuwe standaard werkwijzen en het continu verbeteren hiervan. De focus wordt dus uitgebreid naar niet alleen de juiste dingen doen, maar deze ook slimmer doen. Het effectief en efficiënt maken van ITIL. Het derde ontwikkelstadium - de meesterschap fase - brengt meesterschap in de ITIL organisatie. ITIL en continu verbeteren zijn een tweede natuur geworden en onderdeel van de teamcultuur. Dit zorgt er ook voor dat het probleemoplossend vermogen en de veranderbereidheid in de teams dermate zijn ontwikkeld, dat de teams flexibel kunnen reageren op verstoringen. Het kwaliteitsniveau blijft op peil. Het werk gaat door, ook bij een grote verbouwing.

Het lijkt bij ITIL implementaties eerder regel dan uitzondering dat er in het begin van ITIL implementaties gestuurd wordt op doelen die passen bij het derde ontwikkelstadium. Dat is een grote valkuil. Zonder een gedegen startfase (1e ontwikkelstadium) en borgingsfase (2e ontwikkelstadium) is de kans groot dat ITIL implementaties verzanden in energieslurpende en dure trajecten zonder duurzame verbetering voor klant, bedrijf en medewerkers.
DONE business improvement ondersteunt u in het inrichten van de juiste verbeterstappen op de juiste momenten en begeleidt uw leidinggevenden en medewerkers. Zij zijn immers in het bezit van de echte ITIL best practices. Een geslaagd ITIL verbetertraject zorgt ervoor dat deze praktijkervaring wordt gebundeld tot standaard werkwijzen die de teams graag toepassen en blijven verbeteren.

Meer weten over wat DONE voor u kan betekenen bij ITIL implementatie? Bij onze dienst ITIL Service Management leest u meer. Een beschrijving van een ITIL traject vindt u bij het traject ITIL Change Resultaat Sturing.

2014-06-13 « Terug naar het nieuwsoverzicht