Neem direct contact met ons op

Neem direct contact met ons op

lees meer »
LCS geaccrediteerde Lean Belt opleidingen met de focus op uw praktijk

LCS geaccrediteerde Lean Belt opleidingen met de focus op uw praktijk

lees meer »
Is uw service een reflectie van uw strategie? Maak de cirkel rond met Strategic Resulting

Is uw service een reflectie van uw strategie? Maak de cirkel rond met Strategic Resulting

lees meer »
De best practice in ITIL Service Management zit bij uw medewerkers

De best practice in ITIL Service Management zit bij uw medewerkers

lees meer »
Coaching en training gericht op de teamprestatie van uw medewerkers

Coaching en training gericht op de teamprestatie van uw medewerkers

lees meer »
Six Sigma biedt u een haarscherp beeld van oorzaak en gevolg in uw organisatie

Six Sigma biedt u een haarscherp beeld van oorzaak en gevolg in uw organisatie

lees meer »
Doelgericht Programma Management dat uw verandervermogen vergroot

Doelgericht Programma Management dat uw verandervermogen vergroot

lees meer »
Lean is de kunst van het doelgericht weglaten. Hoeveel flow heeft uw service?

Lean is de kunst van het doelgericht weglaten. Hoeveel flow heeft uw service?

lees meer »
De Kaikaku doorbraakstrategie zorgt ervoor dat de onderste steen versneld boven komt

De Kaikaku doorbraakstrategie zorgt ervoor dat de onderste steen versneld boven komt

lees meer »
Met Kaizen legt u een solide basis voor continue verbetering van uw medewerkers en service

Met Kaizen legt u een solide basis voor continue verbetering van uw medewerkers en service

lees meer »
Sturen op Continu Verbeteren houdt u scherp op koers

Sturen op Continu Verbeteren houdt u scherp op koers

lees meer »
 

Hoe doet DONE het?

De twee uitgangspunten van Strategic Resulting zijn nader doorvertaald naar een aantal basis bouwstenen:

  • Heldere doelen doorvertaald naar kritiek micro-gedrag als basis voor succesvol sturen
  • Inzicht en invloed door feiten
  • Action learning: leren door te doen
  • In samenhang verbeteren vanuit 4 lenzen/perspectieven

Heldere doelen doorvertaald naar kritiek micro-gedrag als basis voor succesvol sturen

DONE business improvement ziet Sturen als het gericht invloed uitoefenen op relevant, kritiek micro-gedrag in de bedrijfsprocessen. Dit zijn veelal de kernprocessen en de ondersteunende besturingsprocessen. Micro-gedrag is een waarneembare, meetbare persoonlijke (rolgebonden) activiteit.

De echte verbetering vindt plaats op de werkvloer, dicht bij de klant, waar de kennis en ervaring zit. De borging van deze verbeteringen zit vooral in het inbedden van bijpassend besturingsgedrag & leiderschap van medewerkers en leiding. Hier geldt de kunst van het klein maken tot kritiek, situationeel micro-gedrag vanuit de filosofie: “Erst in der beschränkung zeigt sich der meister.” Onderstaand de 4 kernvragen van besturing die het framework vormen van succesvol sturen op de juiste dingen.

voice-of-methode-basic

DONE business improvement begeleidt leiding en medewerkers in het klein maken van de gewenste verbetering tot micro-gedrag dat er echt toe doet in het proces: het kritieke micro-gedrag per rol in een kernproces, en het kritieke micro gedrag in het ondersteunende besturingsproces.

de-kunst-van-het-klein-maken

Dit is de basis voor de ontwikkeling van indicatoren in het proces. Deze zogenaamde proces indicatoren bestaan uit enerzijds (kritieke) gedragsindicatoren, en anderzijds uit zogenaamde proces performance indicatoren zoals doorlooptijd, wachttijd, werkvoorraad, bewerkingstijd en kwaliteit van overdracht.

Deze indicatoren zijn een essentieel bestanddeel van een volledige en consistente policy & strategy deployment. Voorafgaand aan deze doorvertaling naar stuurindicatoren gaan randvoorwaardelijke strategische keuzes ten aanzien van de strategische doelen, de jaardoelen en de strategische verbeterinitiatieven. Dit geheel komt samen in een heldere en consistentie X-matrix. Ook wel bekend als Hoshin matrix.

xmatrix

Dit blijkt voor veel ondernemingen een flinke kluif te zijn, waardoor doelen niet concreet, onvolledig en/of inconslstent worden doorvertaald naar de praktijk van alle dag. Niet ongevaarlijk want verkeerde doelen leiden tot ongewenst gedrag. In ieder geval niet tot het gewenste gedrag.
Een X-matrix is zeker geen invuloefening, maar het compacte resultaat van een gedegen strategische dialoog. Een treffend citaat van Lean goeroe John Bicheno vat het helder samen: "I do apologize for writing you such a long letter, but I didn't have the time to write you a shorter one". Geheel in de geest van het A3 denken: het resultaat wordt bepaald door de kwaliteit van het proces.
DONE business improvement ondersteunt u dus eerst in het benoemen van heldere en concrete strategische doelen, jaardoelen en strategische verbeterinitiatieven.
Hierbij dienen de 4 kernvragen van besturing voor iedere Voice te worden beantwoord: the voice of the Customer, Business & Employee. Bovendien dienen de hieruit afgeleide stuurindicatoren (Key Performance Indicatoren en Proces Indicatoren) in balans te zijn. Een andere relevante KPI balans is de zogenaamde CER driehoek: Commercie, Efficiency en Risico. En essentieel: het mogen er niet te veel zijn. Gericht prioriteren is dus een must. Zie onderstaande illustratie.

procesindicatoren

Door ontwikkeling van samenhangende stuurindicatoren voor ieder echelon, wordt het invloed uitoefenen op het kritiek micro-gedrag (=sturen) kort-cyclisch meetbaar en beïnvloedbaar. Bovendien wordt de relatie met de einddoelen van het proces en het bedrijf zeer transparant, waardoor de voorspelbaarheid van output van ieder kernproces sterk toeneemt. "Voorkomen i.p.v. genezen” krijgt handen en voeten. In Lean termen noemen we dit Andon: een visueel signaal dat aangeeft wanneer er kritieke afwijkingen zijn in het proces.
Omdat de hieruit ontstane operationele dashboards zijn ontwikkeld door medewerkers en leiding samen, zijn het ook echt hun teamindicatoren. Dit is fundamenteel voor succesvol gebruik en continue verbetering van de dashboards.

Inzicht en invloed door feiten

operational-dashboard

DONE business improvement daagt u en uw medewerkers dus uit om continu het onderbuikgevoel en aannames te toetsen aan de feiten. En dit door te vertalen naar een operationeel dashboard waarmee in uw teams dagelijks verbeteringen kunnen worden vastgesteld en/of opgestart. Bovenstaande een willekeurig voorbeeld van een dergelijk operationeel dashboard, ook wel bekend als Visual Management.
Vaak blijken de noodzakelijke feiten dan niet beschikbaar te zijn. Het inzicht in de huidige situatie bestaat dan veelal uit aannames. Veelal de aanleiding voor tijd-, geld- en energieverslindende initiatieven met onvoldoende verzilvering. Herinrichting van uw besturing op zaken die er toe doen voor uw bedrijfsvoering - door meting en analyse van de relevante feiten - levert vaak veel ruimte op. In eerste instantie kan deze vrijgekomen tijd worden benut om de juiste dingen te gaan doen.

Daarna verschuift de focus naar deze dingen slimmer doen. Dit leidt niet alleen tot zichtbare verbetering voor klant en bedrijf, maar geeft ook een stevige impuls aan de passie voor verbetering die in ons allen schuilt. Inzicht in oorzaak en gevolg - en zichtbare invloed hierop - stimuleren teams om hun potentieel aan te wenden voor de collectieve doelen van uw bedrijf.

hands_empowerment_circle

Inzicht en invloed bieden ruimte en heldere verantwoordelijkheden om continu en aantoonbaar te verbeteren en de benodigde resources te claimen. Op deze wijze geeft DONE business improvement invulling aan empowerment. Bovendien wordt uw businesscase op deze wijze ook 100% transparant zodat u uw investering kan beoordelen en aantoonbaar verzilveren.

Action Learning: leren door te doen

DONE business improvement begeleidt het realiseren van inzicht en invloed door allereerst medewerkers en leiding te begeleiden in het meten en analyseren van proces, besturing, gedrag en leiderschap. Op dusdanige wijze dat het hun inzichten zijn of worden. Op dezelfde wijze maken medewerkers en leiding zich het voeren van een gerichte verbeterdialoog eigen.

DONE business improvement ondersteunt het voeren van een gerichte verbeterdialoog in eerste instantie intensief door - waar nodig - het voor te doen, maar zal zo snel mogelijk overgaan tot begeleiding via meedoen en laten doen. Bovendien blijven de verbeteractiviteiten bewust binnen de lijnorganisatie. Verbeteren is geen project; verbeteren is je werk. Waar nodig worden uiteraard wel tijdelijke extra resources ingezet maar de verbetering vindt plaats door en in de lijnorganisatie.

action-learning

In Lean termen noemen we dit Jishuken, het hands-on leren. Deze begeleidingsstrategie is de basis voor de borging van de resultaten: “we did it ourselves.”. Bovendien ondersteunt deze strategie het verheffen van de ontwikkelde Best Practices tot nieuwe bedrijfsstandaarden. Doordat medewerkers en leiding al doende hebben geleerd de methodes zelf toe te passen, is het verbreden van succesvolle werkwijzen naar andere organisatieonderdelen een logisch gevolg, zonder barrières.

In samenhang verbeteren vanuit 4 lenzen/perspectieven: Proces, Besturing, Gedrag & Leiderschap

Veel verbeterinitiatieven lopen uit op een deceptie door een eenzijdige benadering van het probleem. Zo is het aanpassen van de besturing zonder een dieper inzicht in het proces weinig zinvol. Of een leiderschapstraject zonder een dieper inzicht in het proces dat je wilt verbeteren etc.

DONE business improvement werkt vanuit een integraal, holistisch perspectief zonder het onnodig complex te maken. Samenhang hoeft niet complex te zijn als je het tot de essentie beperkt. Het kan wel complex worden als je de samenhang uit het oog verliest. Integraal benaderen betekent bij DONE business improvement dat de huidige en de gewenste situatie in kaart worden gebracht van Proces, Besturing, Gedrag, Leiderschap. Dit zijn de 4 verbeterlenzen.

pbgl

Op basis van waarneming en effect (de so what?  vraag) worden de belangrijkste knelpunten per verbeterlens in samenhang benoemd. Deze hypotheses over de samenhang worden via feitenanalyse getoetst en teruggebracht tot bronoorzaak niveau. Elke verbeterinitiatief wordt vervolgens getoetst aan het beoogde effect op alle 4 verbeterlenzen: Proces, Besturing, Gedrag, Leiderschap en de relatie met de 3 resultaatgebieden: klant, bedrijfsresultaat en medewerker. Hiermee is het in samenhang verbeteren gegarandeerd zonder verspilling en met focus op toegevoegde waarde voor klant, bedrijf en medewerker.

DONE business improvement biedt u op basis van de Strategic Resulting aanpak meerdere diensten aan. Op de Diensten pagina's vindt u van iedere dienst een beschrijving. Op de Trajecten pagina's vindt u voorbeelden van door DONE business improvement begeleide trajecten.